سیستم سوخت رسانی تیبا

قیمت: 0 ریال

مطالب آموزش داده شده در pdf

1 - کربن کنیستر 2 - کویل دوبل 3 - میل سوپاپ 4 - سنسور موقعیت میل سوپاپ 5 - شمع 6 - انژکتور 7 - رگولاتور فشار بنزین 8 - شیر برقی کنیستر 9 - فیلتر هوا 10 - سنسور موقعیت دریچه گاز 11 - موتور مرحله اي دور آرام (استپ موتور ) 12 - سنسور فشار و دماي هواي مانیفولد ورودي (ATS + MAP سنسور) 13 - فیلتر بنزین 14 - سنسور دماي مایع خنک کننده موتور 15 - سنسور ناك 16 - سنسور اکسیژن1 2 سنسوراکسیژن - 17 18 - مبدل کاتالیست 19 - گیربکس 20 - سنسور سرعت چرخ 21 - سنسور دور موتور و موقعیت میل لنگ 8 22 - رله دوبل 23 - سوئیچ اصلی 24 - باتري 25 - واحد کنترل الکترونیک (ECU ( 26 - باك بنزین 27 - پمپ بنزین 28 - لامپ عیب یابی سیستم (Lamp MIL ( 29 - سوئیچ اینرسی

دانلود سیستمئ سوخت رسانی ماشین تیبا

Add to Shopping Cart


طراحی سایت فاتح تلفن تماس 09124715064