مدار فلزیاب

قیمت: 0 ریال

مدار فلزیاب پالسی

  1. مدار فلزیاب پالسی Hammerhead

مقادیر متغییر در این فلزیابفلزیاب عبارتند از:

تولید پالس با فرکانس مختلف
تغییر پهنای پالس
تاخیر در انجام نمونه گیری
پهنای پالس نمونه گیری قابل تغییر
تاخیر نمونه گیری ثانویه
تریشولد قابل تنظیم
تغییر حساسیت
پیگیری خودکار مسیر
تنظیم حجم صدا
سرعت فرکانس بین 900HZ to 2300HZ
تنظیم پهنای پالس بین10us to 75us

  1. فلزیاب PI

 

 

 

Add to Shopping Cart


طراحی سایت فاتح تلفن تماس 09124715064